Patrimoni Viu, VIIena edició

Home  /  Agenda  /  Current Page

 

Museu del Monestir, Escola Joan Maragall i altres

Patrimoni Viu, VII edició

 

Activitats familiars gratuïtes de divulgació del patrimoni i la història a l’entorn del temps dela Repúblicaa Sant Cugat

Del divendres 16 al diumenge 18 d’octubre

 

Més informació a www.museu.santcugat.cat